wszystko o gadzetach

Księgowanie gadżetów reklamowych

gaedzety reklamowe

Kwestie związane z księgowaniem gadżetów reklamowych nadal budzą wiele kontrowersji i niedopowiedzeń. W ustawie nie ma bowiem jasno określonego sposobu ewidencji tych wydatków, zwłaszcza w kontekście ujmowania ich w kosztach uzyskania przychodu. Z punktu widzenia przedsiębiorcy pojawiają się więc spore problemy. W jaki sposób zadecydować czy upominek reklamowy można wrzucić w koszty podatkowe? Jakie są ku temu przesłanki? I co z Vat-em oraz podatkiem dochodowym?

Koszty reklamowe i reprezentacyjne

Na samym początku należy zwrócić uwagę na cel, który pomogą nam osiągnąć kupione przez firmę gadżety reklamowe. Drobne upominki oferowane potencjalnym klientom na targach branżowych czy w trakcie konferencji mają za zadanie uświadomić osoby obdarowywane o istnieniu przedsiębiorstwa i zwiększyć jego zasięg. Taki zakup uważany jest więc za działanie reklamowe. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku eleganckich i drogich akcesoriów, które dajemy w prezencie lojalnym kontrahentom lub partnerom biznesowym. Takie zachowanie nie jest uznawane jako rozpowszechnianie wizerunku, ale jako budowanie prestiżu. Nie jest to więc reklama przedsiębiorstwa, ale koszty reprezentacji.

Ustawodawca zaznacza, że jedynie koszty przeznaczone na reklamę można uznawać za koszty uzyskania przychodu. Tak więc wydatki związane z zakupem drogich upominków dla określonej grupy klientów nie będą stanowiły kosztu podatkowego, gdyż będą wiązały się z reprezentacją firmy i budowaniem jej wizerunku, a nie rozpowszechnieniem wśród potencjalnych klientów.

Gadżety reklamowe, a podatek dochodowy

Ustawa o PIT wskazuje jasno sytuacje, w ramach których przedsiębiorcy są zwolnieni z płacenia podatku dochodowego od upominków reklamowych. Taka sytuacja ma miejsce, gdy prezent, który chcemy podarować naszemu klientowi ma wartość mniejszą niż 200 zł – przy czym kwota ta dotyczy tylko jednorazowego gadżetu. Jeśli więc tą samą osobę obdarujemy kilka razy i koszt każdego z tych przedmiotów będzie niższy od powyższej kwoty, to nie zapłacimy od niego podatku.

Jednak w momencie przekroczenia górnego pułapu przedsiębiorca jest zobowiązany do obliczenia podatku od całej wartości przedmiotu, a nie tylko od nadwyżki ponad kwotę zwolnioną.

Vat i upominki reklamowe

Kwestia Vat wygląda podobnie. Drobne upominki nie podlegają obowiązkowi opłaty podatku Vat. Jednak górna granica wartości kupionego gadżetu reklamowego jest niezwykle niska. Od 2009 roku wynosi ona 10 zł (wcześniej było 5 zł). W przypadku przedmiotów z logo o wartości poniżej 100 zł również można uniknąć płacenia Vat-u. Należy jednak prowadzić ewidencję osób obdarowanych.

Dodaj komentarz